Permakültür’ün kurucusu Bill Mollison der ki  “tek bir bahçede dünyanın tüm sorunlarını çözebilirsiniz.”  Benzer bir şekilde tek bir proje ile dünyanın en büyük sorunlarına  işaret edebiliriz. Dünyanın en büyük sorunları doğanın tahribatı, topraksızlaşma, ormansızlaşma, savaş, yerinden edilme, sosyal eşitsizlik, artan nüfus ve azalan doğal kaynakların yarattığı kaygı ile bizi ve çocuklarımızı gelecekte nasıl bir dünyanın beklediği konusundaki belirsizlik ve huzursuzluk. Kendi sorunlarını, kendi yakın çevresinde barışcıl bir iletişim içinde çözebilen  bir model kurduğumuzda belki dünyanın tüm sorunları çözülmez ancak sorunun büyümesinden yana değil çözümün geliştirilmesinden yana enerjimizi kullanmış oluruz.

2009 yılında Permakültür eğitimleri ile başlayan süreçte kendi yaşam alanımızdan başlayarak tasarladığımız ve parçası olduğumuz eğitim, proje, topluluk deneyimleri bize gösterdi ki iyi kurgulanmış, iyi kalpli işler toplumda kucaklanıyor, hızla yaygınlaşıyor ve etkisi hayal edilenin çok ötesine geçebiliyor.

Tohumun Rüyası, Askıda Kitap topluluk fonlama projesi ile 2014 yılında basılmış atalık tohumlarımızdan Kavılca buğdayı ile birlikte çok sayıda dernek, okul ve kütüphaneye ulaştırılmıştı.
Tohumun Rüyası, Türkiye Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği tarafından yılın en iyi 10 kitabı arasına seçildi. AÇEV’in tüm Türkiye’de gerçekleştirdiği “Okuyan Bir Gelecek” projesi için pedagoglar tarafından seçilen 6 kitaptan biri oldu. Zaman içinde Tohumun Rüyası çocukların tohum ektiği çok sayıda etkinliğin doğal bir eşlikçi haline geldi.
Bir kitap ve bir tohum ile başlayan bu süreçte kazandığımız deneyimden doğaya ve insana saygılı tasarım ve üretim yapan, eğitimler düzenleyen güncel sorunlara yaratıcı ve katılımcı çözümler öneren Göçebe Orman doğdu.

http://www.gocebeorman.com